Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

ARHIV NOVIC & FILMOV

International Diving Camp Krk 2007 - With Medical Faculty of the University of Split

8. 06. 2007

Skupaj z Zvezo paraplegikov Slovenije je mednarodna zveza društev IAHD-Adriatic, ki skrbi za potapljanje ljudi s posebnimi potrebami v širši jadranski regiji, svojimi člani s Hrvaške (RK Geronimo – Zagreb), Bosne in Hercegovine (Eco sportska grupa – Sarajevo) in Slovenije (PK Slovenske Konjice) danes zaključila mednarodni raziskovalni tabor Krk 2007.


Dvaindvajset udeležencev je v sodelovanju z ekipo Medicinske fakultete iz Splita pod vodstvom prof. dr. Željka Dujića od 5. do 10. junija 2007, v DC Neptun v Šilu na otoku Krku, izvajalo potope z namenom raziskovanja vpliva visokega pritiska pri ljudeh s poškodbo hrbtenjače in ljudeh z visokimi amputažami. Potapljali smo se v parih, tako, da se je z enim gibalno oviranim potapljačem potapljal v paru tudi napredni potapljač ali inštruktor, ki je v dobri fizični kondiciji in nekadilec. Z namenom, da se dobljeni rezultati testne in primerjalne skupine lahko primerjajo, smo se potapljali v istem režimu in na isti globini. V petih delovnih dneh smo opravili več kot 120 potopov. Takoj po vsakem potopu so znanstveniki z Medicinske fakultete v Splitu – Katedre za fiziologijo, izvajali merjenja srca z ultrazvokom, da bi se našli možni mehurčki dušika, ki so nastali v času zadrževanja potapljačev pod vodo pod visokim pritiskom. Isto merjenje se je izvajalo približno petnajst minut po vsakem potopu ter ponovno po eni uri bivanja na površini. Potapljali smo se vsak dan, zjutraj in popoldne, na globinah med 25 in 30 metri znotraj varnostne krivulje, z namenom, da bi pridobili čim več podatkov za analizo. Poleg vsakodnevnega merjenja mehurčkov z ultrazvokom srca in splošnega pregleda vseh udeležencev, so se izvajale tudi meritve funkcij pljuč. Prvi in zadnji dan so udeleženci testne in primerjalne skupine opravili EKG in meritve elastičnosti venskih žil pred in po potopu s pomočjo zaustavljanja krvnega obtoka na periferiji udov.
V testni skupini osmih potapljačev so sodelovali potapljači invalidi iz treh držav, ki so pred petimi leti pričeli z eksperimentalnim projektom mednarodne zveze društev IAHD-Adriatic, ki je že postala znana tudi izven regije. Primerjalno skupino so predstavljali vrhunski potapljači iz regije, ki imajo izkušnje s potapljanjem invalidov. V ekipi za potapljanje sta bila tudi dva zdravnika specialista in potapljači iz službe za reševanje, ki so skrbeli za maksimalno varnost vseh udeležencev.
Raziskovalni tabor, ki sta ga med drugimi omogočila ZPS (Zveza paraplegikov Slovenije) in Pomorska policija Primorsko-goranske županije, je prvi poskus te vrste, katere glavni cilj je, da se ljudem z invalidnostjo v prihodnosti omogoči čim varnejše potapljanje in to v pogojih, ki so specifični za našo regijo. Gre za začetek znanstvenega dela na področju potapljanja invalidov in je prvi te vrste v Jadranski regiji in širše.


Međunarodni savez „IAHD Adriatic“ koji brine za ronjenje ljudi s posebnim potrebama u široj jadranskoj regiji, zajedno sa članovima iz Hrvatske (RK Geronimo - Zagreb), Slovenije (PK Slovenske Konjice) te Bosne i Hercegovine (Eco sportska grupa - Sarajevo) organizira istraživački kamp Krk 2007.
U suradnji sa ekipom iz MFS – Medicinskog fakulteta iz Splita pod vodstvom prof.dr. Željka Dujića od 05. do 09. lipnja u DC Neptun u Šilu na otoku Krku provode se ronjenja u svrhu istraživanja utjecaja visokog tlaka kod ljudi sa povredom kralježnice i ljudi sa visokim amputažama. Roni se u parovima tako da na jednog ronioca sa tjelesnim oštećenjem roni u paru jedan napredni ronilac ili instruktor u dobroj fizičkoj kondiciji, nepušač kako bi se dobiveni rezultati mogli uspoređivati jer se roni u istom režimu na istoj dubini. Odmah nakon ronjenja znanstvenici sa Medicinskog fakulteta u Splitu – Katedre za fiziologiju, obavljaju mjerenje srca ultrazvukom kako bi se našli mogući mjehurići dušika nastali nakon boravka ronioca pod vodom u uvjetima visokog tlaka. Isto mjerenje se ponavlja nakon svakog ronjenja cca 15 minuta nakon izrona te opet nakon 1 sata boravka na površini. Roni se svaki dan 3 dana zaredom ujutro i popodne na dubinama između 25 i 35m kako bi se dobilo što više podataka za analiziranje. Osim ovog mjerenja srca ultrazvukom, provode se mjerenja funkcije pluća, radi se opći pregled svih učesnika, EKG prvi i zadnji dan. Prvi i zadnji dan se ujedno mjeri i elastičnost venskih žila prije ronjenja, nakon ronjenja te pod opterećenjem nakon zaustavljanja krvotoka na periferiji udova.
Cilj rada je povećati sigurnost ronjenja kod ljudi sa invaliditetom. Istraživački rad je početak znanstvenog rada na polju ronjenja invalida u jadranskoj regiji i PRVI je te vrste u regiji pa i šire.
U testnoj grupi sudjelovat će ronioci invalidi iz triju zemalja koji su prije skoro pet godina počeli u eksperimentalnom projektu Međunarodnog saveza „IAHD Adriatic“, koji je danas postao prepoznatljiv i izvan regije. Komparativnu grupu isto tako čine vrhunski ronioci i instruktori iz regije koji su upućeni u rad invalida.
U ekipi za ronjenje su i dvojica liječnika i ronioci iz službe spašavanja koji brinu za maksimalnu sigurnost svih sudionika.
Predviđenih je pet radnih dana i oko sto dvadeset ronjenja svih učesnika testne i komparativne grupe. Istraživački kamp je pokušaj da se ljudima sa invaliditetom u budućnosti omogući što sigurnije ronjenje i to u uvjetima koji su specifični za našu regiju.

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.