Èe flash animacije ne vidite najbrž nimate namešèenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

ARHIV NOVIC & FILMOV

EUBS 2010 - 36th Annual Scientific Meeting of European Underwater and Baromedical Society

V treh jezikih

18. 09. 2010

IAHD Adriatic je po dolgih letih ilegale prviè skoèil na enega najveèjih svetovnih strokovnih kongresov ¾e lani v Aberdeenu in èe so se takrat ¹ibila kolena in tresel glas, je bilo letos vse skupaj veliko bolj umirjeno, pa vendar niè manj stresno, zahvaljujoè dobrim ljudem iz entitete. »Potapljanje za veliko skupino rekreativnih potapljaèev s po¹kodbo hrbtenjaèe« in »Terapevtsko potapljanje kot del rehabilitacije za odrasle z motnjo v du¹evnem razvoju« sta bili temi, ki smo ju predstavili na 36. mednarodni konferenci o potapljanju in hiperbarièni medicini v Carigradu med 14. in 18. septembrom 2010.
Projekt turistiènega ogleda Carigrada so omogoèili:
- Unior d.d. (ena zlata vredna letalska karta)
- IAHD Adriatic,
- Branko Ravnak,
- Boris Erak (posodil ime),
- Alenka Fidler,
- Ur¹ka Gaj¹ek (garderoba v paketu z abstractom),
- Blanka M. Me¾nar,
- Mercedes Benz.
Vsem na¹tetim se iskreno zahvaljujemo.
(Original script by Branko RAVNAK.)

IAHD Adriyatik ilk ve Aberdeen dünyanın en büyük profesyonel kongre geçen yıl bir atladı yeraltı zaman Sybil diz ve sallayarak ses, bu yıl her ºey çok daha fazla fakat bastırılmıº olduğunu yıllar sonra iºletmenin iyi insanlar için daha az stresli teºekkürler. Yetiºkinler için rehabilitasyon kapsamında Tedavi dalıº zihinsel ve fiziksel özürlü ve omurilik yaralanması olan sportif dalıcılar büyük bir grup için Dalıº hangi 36 sunulmuºtur hastalardı 14 döneminde İstanbul´da dalıº ve hiperbarik tıp Uluslararası Konferans ve 18 Eylül 2010.
Istanbul gezi projesi ile mümkün olmuºtur:
- Unior d.d. (Bir altın bileti değerdir)
- Adriyatik IAHD
- Branko Ravnak,
- Boris Erak (isim ödünç),
- Alenka Fidler,
- Ur¹ka Gajsek (gardırop abstractom ile birlikte),
- Blanka M. Meznar, 
- Mercedes Benz Tüm içtenlikle teºekkür bu.
(Turkish translation by Google)
 
IAHD Adriatic after many years of underground first jumped on one the world´s largest professional congress last year in Aberdeen and if that time knees were weak and shaking voice, this year everything is much more subdued but no less stressful thanks to the good people of the entity. Diving for a large group of recreational divers with spinal cord injury and Therapeutic diving as part of rehabilitation for adults with mentally and physically handicapped were those which were presented at the 36th International conference on diving and hyperbaric medicine in Istanbul during the 14th and 18 September 2010.
Istanbul sightseeing project was made possible by:
- Unior d.d. (One gold is worth the flight ticket)
- IAHD Adriatic - Branko Ravnak,
- Boris Erak (borrowed name)
- Alenka Fidler
- Ur¹ka Gajsek (wardrobe bundled with abstractom)
- Mercedes Benz
All this we sincerely thank.
(English translation by Google)
 
IAHD Adriaticum post multos annos sub prima novos una mundi maximus professio Congressus anno in Aberdeen si tempus Sybil genua tremens vocem anno omnia multo subiecta Non minus stressful gratias boni de re. Diving in multus of ludicras cum variis spinalis Iniuriam et Diving Therapeutic partem cum adultos restitutio mente sint praepediti corporisque illa quae in oblatum 36 Diving in internationalis medicinae et hyperbaric 14 per Istanbul XVIII et September MMX.
Istanbul project sightseeing fieri potest, est:
- D.d. Unior (Mortariolum aureum fuga valet ticket)
- Hadriatici IAHD
- Branko Ravnak, 
- Boris Erak (mutuo name),
- Fidler Alenka,
- Gaj¹ek Urska (cum abstractom vestium fasciculatis),
- Blanka M. Meznar, 
- Mercedes Benz
Hoc gratias sincerius.
(Latin translation by Google)
 
Za prevode se zahvaljujemo Googlu, ki je v parih potezah brezplaèno poskrbel za jasne in razumljive prevode. Prevodi so namenjeni vsem pravnim osebam, ki bi ¾eleli postati èlani ugledne mednarodne organizacije, pa ne vedo, kako to storiti.

Pod slikami lahko najdete dva dokumenta, ki so ju gospodje iz entitete neuspesno predstavili vodilnim na EUBS-u ze pred nasim prihodom in nam z njima se bolj odprli vrata.

Pitamo vas ...

Pitamo vas ...

... kakav je vas licni cilj?

... kakav je vas licni cilj?

Vlastita promocija i novac.

Vlastita promocija i novac.

Na koje ih dubinu vodite?

Na koje ih dubinu vodite?

Na nedozvoljene ...

Na nedozvoljene ...

... na sto metara!

... na sto metara!

Kakve su njihove potrebe?

Kakve su njihove potrebe?

Pa valjda hoce novac.

Pa valjda hoce novac.

Ne, ne, oni hoce tender!

Ne, ne, oni hoce tender!

Jacek Kot, EUBS 2011

Jacek Kot, EUBS 2011

Alf O Brubakk

Alf O Brubakk

Igor B Mekjavic

Igor B Mekjavic

Dusko Micevic

Dusko Micevic

HBO i Autizam

HBO i Autizam

Alenka Fidler

Alenka Fidler

Neda mi raja da radim ...

Neda mi raja da radim ...

... ma dodji ti u DAN.

... ma dodji ti u DAN.

Strukovno vezana za medicinu.

Strukovno vezana za medicinu.

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.