Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

ADVISORY BOARD

mag. Franc Hočevar

Rojen 4. julija 1946 v Gor. Jesenicah.
Šolanje:
- Osnovna šola Mokronog, 1961
- Srednja zobotehniška šola v Ljubljani, maturiral leta 1965
- Pedagoška akademija v Ljubljani, diplomiral 1968 - Visoka Defektološka šola na Univerzi v Zagrebu, diplomiral 1973
- Specializacija iz managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, diplomiral 1992
- Magisterij na Ekonomski fakulteti, diplomiral 1996
Zaposlitve:
- Od decembra 1970 do septembra 1973 - predsedstvo Zveze mladine Slovenije, vodil študijsko raziskovalni center in center mladinskih klubov
- Od septembra 1974 do septembra 1978 - Socialistična zveza Republiška konferenca, sekretar sveta za zdravstvo in socialno varstvo
- Od oktobra 1978 do aprila 1984 - Namestnik predsednika Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo
- Od aprila 1984 do marca 2004 - direktor Inštituta za rehabilitacijo Svetovalec predsednika RS Milana Kučana od 1999 do 2002
- Od marca 2004 do septembra 2005 - generalni direktor Kliničnega centra Ljubljana
- Od oktobra 2005 do decembra 2007 - svetovalec direktorja Inštituta za rehabilitacijo
- Svetovalec predsednika RS dr. Danila Türka za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja od decembra 2007 dalje
Pedagoško delo:
- Od 1974 do 1984 - Višja šola za socialno delo - profesor za predmet socialna - patologija
- Od 2001 dalje - Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Mariboru - višji predavatelj za predmet organizacija in management v zdravstvu
- Od 2005 dalje - Šola za direktorje v socialnem varstvu - višji predavatelj za program Direktor kot strokovni in poslovni vodja in organizacijska struktura neprofitnih organizacij
Projekti:
- Upravljanje sistema zdravstvenega varstva v okviru Ministrstva za zdravje, v skupini management
- Sanacija treh slovenskih bolnišnic
- Razvoj standardov kakovosti za mentorje TE.TR.A.P.A.C.S.
Humanitarne in prostovoljne aktivnosti:
- Predsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije
- Predsednik uprave Fundacije z glavo na zabavo
- Član Prostovoljnega gasilskega društva Veliki Cirnik
- Vrsta projektov v okviru programa beguncev in žrtev min iz JV Evrope
- Član Rotary Kluba Ljubljana
Bibliografija vsebuje več kot 110 bibliografskih enot, avtor ali soavtor monografij in raziskovalnih poročil ter priročnika, urednik osmih publikacij in štirih revij, samostojnih sestavkov v monografijah, strokovnih člankov, mentor in somentor specialističnih, diplomskih in magistrskih nalog, recenzent.
Priznanja:
- častni znak Republike Slovenije 1996
- zahvalnica Zveze paraplegikov Slovenije 1999
- zlata plaketa Društva fizioterapevtov Slovenije 2002
- častni član Zveze društev multiple skleroze Slovenije 2003
- zahvala Centra za poklicno rehabilitacijo Inštituta za rehabilitacijo 2004
- zahvala Visoke šole za zdravstvo Ljubljana 2004
- uvrščen v Rastočo knjigo občine Trebnje 2005

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.