Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

POVEZAVE

Lions klub Konjice

Zveza lions klubov Slovenije – Distrikt 129 je sestavni del mednarodne organizacije Lions Clubs International in povezuje 48 slovenskih Lions klubov. Program delovanja organizacije je pomoč vsem, ki so pomoči potrebni. Temeljnemu programu so slovenski Lionsi dodali še številne druge programe: pomoč slušno prizadetim, socialne programe, boj proti drogam, pomoč pri nabavi medicinske opreme, izmenjava mladih, plakat miru, itd.
 
Cilji lionizma so zajeti v šestih točkah:
- Ustvarjati in krepiti duha sporazumevanja med ljudmi vsega sveta.
- Podpirati državnike in državljane pri njihovem delu v korist skupnosti.
- Zavzemati se za javno, kulturno, socialno in moralno blaginjo.
- Povezovati klube v prijateljstvu, zdravem tovarištvu in medsebojnem razumevanju.
- Omogočati odkrito obravnavo vseh vprašanj, vendar brez politične, strankarske in verske nestrpnosti.
- Uveljavljati v zasebnem in javnem življenju visoka etična načela ter spodbujati ljudi k prostovoljnemu delu za skupnost.
 
Lions klub Konjice je član zveze Lions klubov Slovenije. Ustanovljen je bil 21. 1. 2004.
 
www.lions-konjice.si/
 

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.