Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

O IAHD Adriatic

IAHD Adriatic

Invalidi se v Sloveniji organizirano potapljajo od leta 2002. Takrat je prva skupina šestih članov Zveze paraplegikov Slovenije s poškodbo hrbtenjače (v nadaljevanju SCI ­– Spinal Cord Injury) pričela tečaj potapljanja v Termah Zreče, ga nadaljevala v mariborskem Pristanu in uspešno končala v Norikovem centru na piranski punti. Aktivnosti je izvajal Plavalni klub Slovenske Konjice, ki je leta 2005 skupaj s kolegi iz Hrvaške in Bosne ter Hercegovine ustanovil Mednarodno zvezo društev IAHD Adriatic. Danes je IAHD Adriatic vodilna svetovna potapljaška organizacija, ki skrbi za potapljanje invalidov v širši jadranski regiji. Njen najaktivnejši in edini član v Sloveniji pa je še vedno Plavalni klub Slovenske Konjice.
 
V slabih desetih letih je IAHD Adriatic postavil standarde za potapljače s SCI kot ene izmed najzahtevnejših kategorij v rekreativnem potapljanju. Leta 2007 je IAHD Adriatic postal član najstarejše svetovne potapljaške zveze C.M.A.S. (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) in njenega tehničnega komiteja, s čimer je pridobil tudi uradno pravico šolanja tako neinvalidov kot invalidov. S tem je jadranska regija po petdesetih letih dobila novo zvezo, ki lahko šola potapljače po minimalnih standardih in zahtevah CMAS-a, kar je bila do tedaj domena nacionalnih potapljaških zvez na področju bivše Jugoslavije.
 
Poleg CMAS programa šolanja IAHD Adriatic skoraj deset let izvaja in razvija tri lastne programe, od katerih je v prvih dveh zajeto delo vseh kategorij invalidnosti, v tretji program pa so vključeni ljudje, ki želijo delati v omenjenih programih. Skozi programe je bilo ali pa je še vključenih več kot petdeset ljudi s poškodbo hrbtenjače in več kot sto ljudi z drugimi vrstami invalidnosti.
 
V slabih desetih letih smo postali vodilna svetovna organizacija za potapljače s SCI, ki diktira trende na področju potapljanja za ljudi s posebnimi potrebami. Med najpomembnejše dosežke štejemo to, da smo kljub temu, da nismo priključeni na nobene jasli in da doslej nismo bili uspešni na nobenem razpisu:
 
- Organizirali prvi raziskovalni potapljaški tabor za potapljače s SCI v svetu. Rezultati edine študije so objavljeni v strokovni reviji Spinal Cord (2008, 46).
- Organizirali 8 mednarodnih simpozijev Diving AST za potapljače in potapljače s posebnimi potrebami. Simpozij je postal največji strokovni dogodek v tem delu Evrope.
- Organizirali 2 mednarodna dogodka If I can Drive, I can Dive, 7 mednarodnih akcij »Dan brez vozička«.
- Pripravili 3 mednarodne festivale podvodnega filma in videa »Sprehodi pod morjem«, kjer smo prikazali tudi potapljanje invalidov z mednarodno nagrajenim filmom »If I Can Drive, I Can Dive«.
- Svoje delo predstavili na mnoštvu vidnih simpozijih v Sloveniji in tujini (Mednarodni simpozij Diving AST 2003–2010; 7. mednarodni kongres rehabilitacijske medicine Portorož 2008; EUBS Aberdeen 2009, EUBS Istanbul 2010 – 2 prispevka).
- Izšolali smo prvega invalida s poškodbo hrbtenjače, ki je postal inštruktor potapljanja v zgodovini najstarejše in največje svetovne potapljaške zveze C.M.A.S.
 
 

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.