Če flash animacije ne vidite najbrž nimate nameščenega flash playerja ali java.
Najdete jih na spodnjih povezavah:

http://www.adobe.com/products/flashplayer/
http://java.com/en/

SPONZORJI

CREATIV Novi mediji

VV podjetju Creativ - ustanovili smo ga leta 1993 - se z novimi mediji ukvarjamo že od začetka njihove uporabe. Zvok, video posnetke, besedilo, slike, grafiko in animacijo, povezujemo z računalniškimi programi, sistemi za plačevanje, naročanje in komunikacijo. Tako pripravljen računalniški program prilagajamo posebnostim nosilca za katerega posamezno vsebino pripravljamo. V podjetju je trenutno 10 redno zaposlenih in mnogo zunanjih sodelavcev, kar velja v multimedijski dejavnosti za srednje veliko podjetje. Ves čas svojega obstoja odkrivamo možnosti in prepoznavamo prednosti, ki jih novi mediji nudijo v pri-merjavi s tako imenovanimi klasičnimi mediji. Vsi, redno zaposleni in zunanji sodelavci se dnevno srečujemo s problemi povečevanja prodaje, zmanjševanja stroškov, promocije in z učinkovito izrabo resursov naročnika. Multidisciplinarni pristop k projektom zagotavlja kakovost izvedbe in racionalno uporabo sredstev. V minulih letih smo izvedli približno osemdeset velikih projektov za eminentna domača in tuja podjetja. Naši izdelki so namenjeni komuniciranju, pospeševanju prodaje, izobraževanju, informiranju, povečevanju ugleda podjetja in promociji. Strankam svetujemo zakaj in kako uporabiti internet, CD-ROM ali informacijski terminal in izrabiti prednosti posameznega medija. Vsako predstavitev zasnujemo na podlagi analize potreb in upoštevanju želja posameznega naročnika.
Ekspanzijo in sprejemanje novih medijev s strani uporabnikov lahko pripišemo predvsem dvema najpomembnejšima lastnostima, ki jih imajo novi mediji. Prva je interaktivnost. Če so časopis, radio in televizija mediji pri katerih sporočevalec preko medija sporoča nekemu naslovniku in je ta komunikacija zgolj enostranska, pri novih medijih sporočevalec in naslovnik svoje vloge nenehno zamenjujeta - torej komunicirata v pravem pomenu besede. Prav ta spremenjeni oziroma kakovostnejši način komunikacije je v veliki meri vplival na spremembo zasnove in organiziranosti tako profitnih kot tudi neprofitnih organizacij. Komunikacija ni več omejena na fizično prisotnost.

Creativ, Novi mediji d.o.o

 

 

 

Production & design: Creativ, Novi mediji d.o.o.